Profil společnosti

SENEA spol. s r.o.

Firma SENEA spol. s r.o. byla založena v lednu 1995 a od prvopočátku bylo jejím cílem pracovat v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí a vodohospodářských staveb. Díky svému citlivému přístupu byla firma SENEA spol. s r.o. vybírána především pro práce v národních parcích, chráněných krajinných oblastech a také přírodních rezervacích.

Z hlediska odběratelů dodáváme stavební díla především pro:

  • Lesy České republiky, s.p.
  • Povodí Vltavy, s.p.
  • Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
  • Národní parky, chráněné krajinné oblasti
  • Krajské, městské a obecní úřady
  • Fyzické a právnické osoby

Z hlediska územního zaměření naše firma pracuje především v oblasti plzeňského regionu.

Při realizaci staveb mimo náš region zdůrazňujeme investorům, že významným dílem využíváme místní dodavatele, čímž omezujeme odliv finančních prostředků ze zájmové oblasti.

Od roku 2003 vlastní firma SENEA spol. s r.o. Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009 pro oblast certifikace – provádění vodohospodářských staveb (výstavba a čištění rybníků, revitalizace vodních toků, hrazení bystřin, zakládání a údržba zeleně). Certifikát je obnovován v 3-letém cyklu. Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009 byl udělen firmou Bureau Veritas Certification Czech Republic, s.r.o.

Samozřejmostí je doklad : „Osvědčení o autorizaci v oboru vodohospodářské stavby“.

Firma SENEA spol. s r.o. má pojištěná podnikatelská rizika ve výši 5 mil Kč u pojišťovny Kooperativa a.s.

Firma Senea spol. s r. o. v roce 2020 oslavila 25. výročí od svého založení. Za dobu své existence firma revitalizovala a nově vybudovala více než 300 malých vodních nádrží. Tyto přírodě blízké stavby byly ve většině případů spojeny s revitalizacemi vodních toků a budováním tůní včetně vegetačních úprav. Vedení firmy děkuje všem svým zaměstnancům a partnerům za dlouhodobou a přínosnou spolupráci.

Napište nám

SENEA spol. s r. o.

Lipnická 514
335 61 Spálené Poříčí

IČ: 62620401
DIČ: CZ62620401

+420 733 713 402

mojmir.dostal@senea.cz

senea.sro@tiscali.cz